Správci světů

Příběh vypráví o světě paralelním k tomu našemu. Světě, kde má každý z nás svého dvojníka - mezi lidmi z měst, lesními kmeny (teriantropy), Drakonci, nebo příslušníky některé z dalších ras, jež tento svět obývají. Naši dvojníci z obou světů sdílejí stejnou duši, a tak se i přes své zdánlivě oddělené životy neustále ovlivňují.

A pak je tu nepočetná skupinka lidí, jejichž těla z obou světů byla sjednocena. Říká se jim podvojníci a většinou se jedná o agenty Revonského archivu, organizace, která monitoruje dění v Revoně, centrálním území druhého světa. V Revoně se totiž odehrává vše podstatné - veškeré intriky a boje mezi rasami, ale i mezi lidskými královstvími navzájem. A především - v Revoně žijí Tři, vládci s obrovskou mocí, jíž nemůže konkurovat žádný jiný obyvatel světů. Původ Tří je obestřen tajemstvím a ačkoliv je jejich působení značně omezeno Zákony, nic jim nemůže zabránit využívat intriky a manipulaci při dosahování jejich cílů.

Příběh Strážců Pečeti začíná ve chvíli, kdy se o existenci Revony dozvídá Jakub, student ekonomie, jemuž dělá největší starosti blížící se zkouška ze statistiky. Tedy až do chvíle, kdy se v jeho pokoji nečekaně objeví portál umožňující průchod mezi světy...

Síť intrik, do níž Jakub spadne rovnou po hlavě, sleduje i tým agentů Revonského archivu vedený Vallence z Nicomaru, příslušnicí kočičího kmene. Agenti sice mají situaci pouze monitorovat, ovšem jak se velmi brzy přesvědčíme, Vallence a pravidla nejsou příliš dobří přátelé. Tím spíš když jde o tak zásadní věc, jakou je dát Revoně nového nejvyššího krále a ukončit tak období neustálých bojů a projevů nesnášenlivosti mezi národy.

Styl knih se žánrem pohybuje na pomezí new adult fantasy a psychologického románu. Děj sledujeme z pohledu několika hlavních postav, sdílíme s nimi jejich prožívání a pro ně charakteristické vidění světů. Nechybí ani akce, humor, trocha romantiky a sem tam něco k zamyšlení.

Ačkoliv každá kniha má své ústřední téma, celý příběh je koncipován jako pentalogie a je rozdělen následovně:

1. díl: Strážci Pečeti (kniha první - čtvrtá; dostupná původní verze)
2. díl: Chrám Oka osudu (kniha první - pátá; dostupná)
3. díl: Maraveův klíč (kniha první - čtvrtá; dostupná)
4. díl: Země černé luny (připravuje se)
5. díl: Správci světů

Knihy jsou zatím k dostání v elektronické podobě.